GRP – FRP Akaryakıt Tankları

FRP (Cam Takviyeli Plastik) - GRP TANKLAR

Grp Frp Fuel Tanks Gallery 1

GRP Tank, tasarım ve uygulamaya bağlı olarak cam elyaf, termoset reçine ve silis kumu dolgusunun birleştirilmesiyle üretilen kompozit bir malzemedir. Bu ürünler GRP malzemenin avantajlarından dolayı birçok farklı uygulama alanında kullanılabilmektedir.

GRP Tank kullanım amacına ve projenin talebine göre özel olarak üretilebilmektedir. GRP tanklar yer altı ve yer üstü depolama şartlarına göre üretilebildiği gibi uygulamaya göre tek veya çift cidarlı olarak da üretilmektedir.

GRP TANKLARIN AVANTAJLARI

GRP Tank Çelik, Beton ve Diğer malzemelere göre avantajlarından dolayı tasarımcıların tercihi haline gelmiştir. GRP Tank kompozit malzemelerinin diğer malzemelere göre avantajları aşağıda sıralanmıştır:

GRP Tank kullanım amacına ve projenin talebine göre özel olarak üretilebilmektedir. GRP tanklar yer altı ve yer üstü depolama şartlarına göre üretilebildiği gibi uygulamaya göre tek veya çift cidarlı olarak da üretilmektedir.

GRP malzemelerin yukarıdaki avantajları sayesinde tank sistemleri diğer malzemelerle karşılaştırıldığında projeye ek faydalar sağlayacaktır.

PETROL FRP – GRP TANK UYGULAMASI

GRP Petrol Tankı, kompozitin artık dünya çapında kabul gören korozyon direnci, hafifliği, uzun ömrü, geniş pH aralığı, düşük bakım maliyeti vb. avantajları nedeniyle birçok alanda olduğu gibi en çok kullanılan depolama seçeneklerinden biridir.)  GRP petrol tankı Çok çeşitli petrol bazlı kimyasallara uygunluk sunar.

Ürün Avantajları

Tank Kapasitesi

Tank DN1000’den DN4000’e kadar çeşitli çaplarda üretilebilmektedir. Proje gereksinimlerine göre istenilen hacim sağlanabilmektedir.

Olası Tank Üretim Modelleri

Kimyasal Endüstriyel Tank Uygulaması

Özel olarak üretilen GRP Kimyasal depolama tankları, çok çeşitli kimyasalların depolanmasında güvenli ve temiz bir çözümdür. Depolanacak kimyasalların cinsine ve sıcaklığına göre bu tanklar özelleştirilebilir.

Kimyasal depolama tankları, çeşitli kimyasal konsantrasyonlarında ve sıcaklık aralıklarında, tek veya çift cidarlı olarak hem yer üstü hem de yer altı uygulamalarda uygulanabilmektedir.

GRP depolama tanklarının korozyon direnci oldukça yüksektir. Tankın korozyon direnci ayrıca reçine seçimine, ortamın sıcaklığına ve ortamda bulunan kimyasal(lar)ın konsantrasyonuna bağlıdır. Tanklar, reçine seçimi ile ilgili kimyasalın daha yüksek konsantrasyonlarda ve yüksek sıcaklıklarda kullanılmasına uygundur.

Ek-A’da kimyasal dayanıma odaklanan kimyasal dayanım kılavuzu yalnızca genel bir kılavuz olarak hazırlanmış olup, verilen bilgiler izole koşullarda tasarım kılavuzu olarak kullanılmamalıdır.

TEK VE ÇİFT CİDAR GRP FRP TANKLAR

Tek Cidarlı Tank Gövde Katmanları

İç Astar ( 1 )

İç astar, yüksek korozyon direnci sağlamak üzere tankın iç katmanını oluşturan reçine açısından zengin bir katmandır. Bu katman E veya ECR cam elyafı ve uygun tipte polyester veya ECR yüzey dokusu ile güçlendirilmiştir. Astar kalınlığı proje gereksinimlerine göre değiştirilebilir.

Yapısal Katmanlar ( 2 ve 4 )

Yapısal katmanlar, dolgu içermeyen, cam takviyesi ve ısıyla sertleşen polyester reçineden oluşur. Yapısal duvar, tümü ısıyla sertleşen reçineyle emprenye edilmiş, yakın aralıklı sürekli fiberglas filaman sarımı, doğranmış fitil ile güçlendirilmiştir. Yapısal katmanın bileşimi genel olarak basınç ve sertlik gereksinimine bağlıdır.

Çekirdek Katmanı (3)

Bu katman, gerekli sertlik özelliklerini sağlamak için proje ihtiyacına bağlı olarak cam takviyesi, termoset polyester reçine ve dolgu maddesinden oluşur.

Dış Katman ( 5 )

Borunun reçine açısından zengin dış katmanı yüzey dokusuyla güçlendirilmiştir.

Boyama: Tankın dış yüzeyi proje gereksinimlerine göre boyanabilmektedir. İstenilen uyarı işaretleri ve etiketlemeler de işaretlenebilir.

Tablo

Tankın dış yüzeyi proje gereksinimlerine göre boyanabilmektedir. İstenilen uyarı işaretleri ve etiketlemeler de işaretlenebilir.

GRP Tank için gerekli olan statik ve dinamik hesaplamalar Tasarım Ekibi tarafından yapılabilmektedir.

Çift Cidarlı Tank Gövde Katmanları

Petrol sıvısı değerli olduğundan ve çevreyi kirletme ihtimali olduğundan, çevre kirliliğinin, çevreye zararın önlenmesi ve gerekli olan yüksek miktardaki şarjlardan kaçınmak için, iki cidar arasında özel sızıntı tespit sistemi bulunan çift cidarlı yapıya sahip petrol tanklarının tasarlanması gerekmektedir. oluşan hasarın tazmin edilmesi.

Ara boşluklu iki ana yapıdan (SHELL) üretilen çift cidar. İç kabuk duvarının katman bileşimi, yukarıda ayrıntıları verilen tek kabuk duvar yapısıyla ve birinci iç kabuk yapısı üzerine inşa edilen ek kompozit dış duvarla aynıdır. Sızıntı tespit sistemi tasarımına ve proje gereksinimlerine bağlı olarak iki kabuk arasında boşluk oluşturulur.

AKSESUARLAR