Sızıntı Aşkarlama Sistemləri

Sistemlərimiz

Ətraf mühitə zərər verə bilən, partlama və yanğın riski olan mayelərin ikiqat çənlərdə saxlanması və ikidivarlı borularla ötürülməsi bu riskləri məhdudlaşdırmaq üçün mənbədə görüləcək tədbirlərdir.

SGB ​​tərəfindən istehsal edilən təzyiq və vakuum tankı və boru sızması detektorları daxili və ya xarici divarda baş verə biləcək sızmaya qarşı 24 saat / 365 gün monitorinqi təmin edən sistemlərdir. Çənlərin və boru kəmərlərinin ölçülərindən, saxlanılan mayenin növündən, təzyiq altında olub-olmamasından asılı olaraq müxtəlif modellər mövcuddur.

SGB ​​Vakuum və Təzyiq Tipi Sızma Detektoru Texnologiyası sayəsində çəndə saxlanılan və ya boru kəməri ilə ötürülən mayelərin yayılmasının qarşısı alına və beləliklə ətraf mühitin çirklənməsi, partlayış və yanğından mühafizə ən yüksək səviyyədə təmin edilə bilər.

SGB-petrol-station-scaled

Avropada İcra Təcrübələri

TS / EN 13160; Bu, çənlərdə və borularda istifadə edilən və 2003-cü ildən bəri Avropada tətbiq edilən müxtəlif sinif sızma aşkarlama sistemlərinin tətbiqlərini göstərir.

Avropa Birliyinin Ətraf Mühit Siyasətlərinə uyğun olaraq, ikiqat divarlı çənlərdə və Boru Kəmərlərində maksimum qoruma təmin etdiyi sübut edilmiş “Sinif 1” tipli (Təzyiqli və Vakuum) sistemlərin quraşdırılması tələb olunur. Şirkətimiz TSE 12820 çərçivəsində tələb olunan Tank və Boru Sızma Detektorlarını təmin edir.

İstifadə Sahələri

Yanacaqdoldurma məntəqələrinin çəni və boru sistemləri.

Neft və onun törəmələrinin saxlandığı qurğular və terminallar.

Kimya istehsalı və anbarları.

Neft emalı zavodları, neft-kimya zavodları,

Zavodlarda neft, yanacaq, kimyəvi, həlledici çənlər.

Generator çənləri.

Məhsullarımız