KVKK və İşıqlandırma Mətni

Neftgen Mühendislik A.Ş.

6698 saylı “Fərdi Məlumatların Mühafizəsi haqqında” Qanuna (“KVKK”) uyğun olaraq, Məlumat Nəzarətçisi qismində şəxsi məlumatlarınız istifadə olunmaqla, qeydə alınmaqla, saxlanılmaqla, yenilənməklə, ötürülməklə və/və ya təsnifləşdirilməklə işlənəcək. biznes məqsədlərindən asılı olaraq aşağıda təsvir edilən çərçivə. Bu çərçivədə, fərdlərin əsas hüquq və azadlıqlarını, xüsusən də şəxsi həyatın məxfiliyini qorumaq və şəxsi məlumatların qorunması üçün Şirkətimiz tərəfindən çıxarılan Qanun və Qaydalara uyğun olaraq, Şirkətimiz qanunsuz halların qarşısını almaq üçün müvafiq təhlükəsizlik səviyyəsini qoruyur. şəxsi məlumatlarınızın emalı, qanunsuz əldə olunmasının qarşısını almaq və onların qorunmasını təmin etmək üçün bütün texniki və inzibati tədbirləri görür.

Bu mətnin hədəf auditoriyası Şirkətimiz işçiləri və ya Şirkətimizdə işə müraciət etmiş işçi namizədləri istisna olmaqla, şəxsi məlumatları Şirkətimiz tərəfindən işlənən bütün real şəxslərdir.

Məlumat nəzarətçisi kimi işlənmiş fərdi məlumatlar aşağıda verilmişdir, lakin burada qeyd olunanlarla məhdudlaşmır; Adı, soyadı, T.C. ID nömrəsi, ünvan, telefon nömrəsi, e-poçt ünvanı, imza, fiziki yer / təhlükəsizlik video qeydi, zəng mərkəzi / xidmət keyfiyyətinin səs yazısı, bank hesabı nömrəsi, kuki qeydləri…

Şəxsi Məlumatların Emalının Məqsədləri və Hüquqi Səbəbləri

Sizin paylaşdığınız şəxsi məlumatlarınız;

 • Sizə və/və ya təmsil etdiyiniz qurum və təşkilatlara məhsul və xidmətlərdən faydalanmaq üçün şirkətimizin kommersiya və iş strategiyalarının, marketinq fəaliyyətlərinin, biznesin inkişafı və planlaşdırma fəaliyyətlərinin müəyyən edilməsi və həyata keçirilməsi daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq lazımi araşdırmaların aparılması. şirkətimiz tərəfindən təklif olunan,
 • Şirkətimiz tərəfindən həyata keçirilən rabitə üçün inzibati əməliyyatların icrası,
 • Şirkətimizin istifadədə olan yerlərinin fiziki təhlükəsizliyinin və nəzarətinin təmin edilməsi,
 • İş ortağı/müştəri/təchizatçı (səlahiyyətli və ya işçi) əlaqələrinin qurulması,
 • Biznes tərəfdaşlarımız, təchizatçılarımız və ya digər üçüncü tərəflərlə təklif olunan məhsul və xidmətlərlə bağlı müqavilə tələblərinin və maliyyə uzlaşmasının təmin edilməsi,
 • Şirkətimizin insan resursları siyasətinin icrası,
 • Şirkətimizin zəng mərkəzinə zəng etməklə və ya internet saytından və/yaxud istifadə etməklə
 • Şirkətimiz tərəfindən təşkil edilən təlimlərdə, seminarlarda və ya təşkilatlarda iştirak etmək məqsədilə emal olunacaq.

Şəxsi Məlumatların Toplanması və Saxlanması Metodu

Şirkətimizlə paylaşdığınız şəxsi məlumatlarınız avtomatik və ya avtomatik olmayan üsullar, ofislər, filiallar, çağrı mərkəzi, internet saytı, sosial media kanalları, mobil proqramlar və bu kimi vasitələrlə şifahi, yazılı və ya elektron şəkildə toplana bilər. Şəxsi məlumatlarınız elektron və/və ya fiziki mediada saxlanılacaq. Şirkətimiz tərəfindən təmin edilən və saxlanılan şəxsi məlumatlarınızın saxlanıldığı mühitlərdə icazəsiz giriş, manipulyasiya, itki və ya zədələnmələrə məruz qalmasının qarşısını almaq üçün lazımi iş prosesləri layihələndirilir və texniki təhlükəsizlik infrastrukturu inkişafları həyata keçirilir. Şəxsi məlumatlarınız sizə bildirilmiş məqsədlərdən və əhatə dairəsindən kənarda istifadə edilməmək şərti ilə bütün lazımi məlumat təhlükəsizliyi tədbirləri görülməklə işlənəcək və qanuni saxlama müddəti ərzində saxlanılacaq və işlənəcək və ya belə bir müddət nəzərdə tutulmayıbsa, emal məqsədi ilə tələb olunan müddət üçün. Bu müddət başa çatdıqda, şəxsi məlumatlarınız silinmə, məhvetmə və ya anonimləşdirmə üsulları ilə Şirkətimizin məlumat axınlarından silinəcəkdir.

Şəxsi Məlumatların Ötürülməsi

Qanunlar və digər qanunvericilik çərçivəsində və izah edilən məqsədlər üçün şəxsi məlumatlarınız;

 • Neftgen Mühendislik A.Ş.-yə,
 • Şirkətimiz adından və adından fəaliyyət göstərən səlahiyyətli olduğumuz şirkətlər, nümayəndələrimizə,
 • Tətbiq olunan qanunlarında şəxsi məlumatlarınızı açıq şəkildə tələb etmək səlahiyyətinə malik olan tənzimləyici və nəzarət orqanları, ictimai qurumlar və ya təşkilatlar,
 • Göstərilən məqsədlər daxilində təsərrüfat ortaqlıqları, təchizatçı və podratçı şirkətlər, banklar, kredit riski və maliyyə qurumları və digər fiziki və ya hüquqi şəxslər,
 • Evdə vergi və analoji məsləhətçilər, məhkəmə icraatı ilə bağlı məcburi şəxslər, müəssisə və təşkilatlar və üçüncü şəxslər, o cümlədən auditorlar, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, iş ortaqları, xidmətlər alınan üçüncü şəxslər, yuxarıda qeyd olunan məqsədlər üçün səlahiyyətli şəxslər. və xaricdə və təşkilatlarda.

KVKK-nın 11-ci Maddəsinə Uyğun Olaraq Hüquqlarınız

Şirkətimizə müraciət edərək şəxsi məlumatlarınızı;

 • emal olunub-olunmadığını öyrənmək,
 • Emal edildikdə məlumat tələb etmək,
 • Emalın məqsədini və məqsədinə uyğun istifadə edilib-edilmədiyini öyrənmək,
 • Ölkədə / xaricdə köçürüldüyü üçüncü şəxsləri bilmək,
 • Natamam / səhv işlənmişsə düzəliş tələb etmək,
 • KVKK-nın 7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş şərtlər daxilində silinməsini/məhv edilməsini tələb edən,
 • Yuxarıdakı (e) və (f) yarımbəndlərinə uyğun olaraq aparılan əməliyyatlar barədə məlumatın ötürüldüyü üçüncü şəxslərə bildirilməsini tələb etməklə,
 • Yalnız avtomatlaşdırılmış sistemlər tərəfindən təhlil edildiyi üçün sizə qarşı bir nəticənin ortaya çıxmasına etiraz edərək,
 • Qeyri-qanuni emal nəticəsində sizə dəyən zərərin ödənilməsini tələb etmək hüququnuz var.
 • KVK Qanununun 13-cü maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, yuxarıda qeyd olunan hüquqlarınızın həyata keçirilməsi ilə bağlı müraciətinizi yazılı şəkildə və ya Fərdi Məlumatların Mühafizəsi Şurasının müəyyən etdiyi digər üsullarla Şirkətimizə təqdim edə bilərsiniz.
 • Yuxarıda qeyd olunan hüquqlarınızı həyata keçirmək üçün ərizənizi şəxsiyyətinizi müəyyən edən zəruri məlumatlarla şəxsən çatdıra, notarius vasitəsilə və ya Fərdi Məlumatların Mühafizəsi Şurasının müəyyən etdiyi digər üsullarla göndərə və ya info@neftgen ünvanına göndərə bilərsiniz. .com təhlükəsiz elektron imza ilə.