Addımlı Nasos

Məhsullarımız

Çoxpilləli Nasos müştərilərimizin enerji səmərəliliyini artırmaq, əməliyyat xərclərini azaltmaq və davamlılıq məqsədlərinə nail olmaq üçün nəzərdə tutulmuş innovativ həlldir.

LPG çənindən emiş təmin edərək, quraşdırmanın tənzimlənən təzyiq diapazonunda vurulmasını təmin edir.

LPG Kademeli Pompa 768x768